2001 L'efecte del parheli

L'efecte de parheli, 2001

Instal·lació. Sala Reus